Hoạt động Hội đồng

  • GIẤY MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO
  • GIẤY MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO

    • 08/09/2023 09:00:40
    • 0

    Triển khai nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội đồng tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề ''Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất: thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển''

  • GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM Ở ĐỨC
  • GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM Ở ĐỨC

    • 10/10/2023 10:00:32
    • Dương Huyền Trang
    • 0

    Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, ngày 10/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, đoàn công tác Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương do PGS, TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng – làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với một số tổ chức và hiệp hội văn hóa, nghệ thuật cộng đồng tại Đức.

  • HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT  TRUNG ƯƠNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP
  • HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP

    • 05/09/2023 12:00:00
    • DƯƠNG HUYỀN TRANG
    • 0

    Ngày 5/9/2023, tại Nhà hát Lớn Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (10/9/2003- 10/9/2023). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, phát biểu chúc mừng và định hướng nhiệm vụ cho Hội đồng những năm tới

1