Tư liệu

Những tác giả đạt giải Nhà nước, HCM; Các công trình về phê bình, LLVH; Chân dung các nhà LLPB tiêu biểu
  • Câu chuyện về bản
  • Câu chuyện về bản ''Truyện Kiều'' ở Đức

    • 12/10/2023 09:00:00
    • Nguyễn Thế Kỷ
    • 0

    Bản "Truyện Kiều" với hai thứ tiếng Việt, Đức được giới thiệu với bạn đọc ở cả hai quốc gia từ năm 2015 nhưng câu chuyện về cuốn sách này không dễ nhiều người biết đến.

1