THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG THƯỞNG CÔNG TRÌNH LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT XUẤT BẢN NĂM 2023

.

    Nhằm phát huy tài năng, cống hiến của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khẳng định, cổ vũ những công trình, tác phẩm lý luận, phê bình có chất lượng cao về nội dung và bút pháp, được sự chỉ đạo và uỷ quyền của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức xét và trao Tặng thưởng những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng cao đã được xuất bản trong năm 2023.

    1. Tiêu chuẩn

    Các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được xuất bản có tính học thuật cao, có nội dung mới, bổ ích về lý luận và thực tiễn; có tác dụng tích cực, đáp ứng kịp thời những vấn đề nóng bỏng của đời sống văn học, nghệ thuật; góp phần định hướng sáng tác và tiếp nhận của công chúng; tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

    2. Đối tượng

    - Tác phẩm đã công bố, xuất bản trong năm 2023, gồm:

    + Sách (trừ giáo trình).

    + Bài viết, chương trình có tính nghiên cứu, lý luận, phê bình chuyên sâu về văn học, nghệ thuật trên báo, đài, tạp chí in hoặc điện tử.

    - Tác phẩm tham gia xét tặng thưởng chưa nhận hỗ trợ kinh phí của Hội đồng, chưa được nhận giải thưởng ở nơi nào khác tính đến trước ngày công bố và trao tặng thưởng ít nhất 2 tuần.

    - Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản các năm 2020, 2021, 2022 hoặc chưa nhận hỗ trợ của Hội đồng cho đề cương tác phẩm các năm 2021, 2022, 2023.

    3. Số lượng

    Mỗi tác giả gửi tối đa 01 sách hoặc 02 chương trình phát thanh, truyền hình hoặc 03 bài viết có tính lý luận chuyên sâu.

    4. Hồ sơ

    Đề nghị các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; các Hội Văn học, nghệ thuật của 63 tỉnh/thành; các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà xuất bản có mảng sách lý luận, phê bình về văn hoá, nghệ thuật; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phát hiện, giới thiệu tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên báo, đài, tạp chí của mình.

    Hồ sơ gồm:

    1/ Văn bản đề nghị tặng thưởng và nhận xét tác phẩm được ký tên, đóng dấu.

    2/ Tác phẩm:

    + Đối với sách, bài viết in: 03 bản.

    + Đối với bài viết trên báo, tạp chí điện tử: 03 bản in, kèm link bài viết.

    + Đối với chương trình phát thanh, truyền hình: 03 bản kịch bản và 03 đĩa CD.

    Hội đồng không hoàn lại tác phẩm đã gửi tham gia xét tặng thưởng

    5. Thời hạn

    Hồ sơ xét tặng thưởng kèm thông tin liên hệ của đơn vị gửi tác phẩm và tác giả xin gửi về Hội đồng trước ngày 15/4/2024 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Số 17 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 080.48913

Bình luận

    Chưa có bình luận