THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2024

.

    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương triển khai việc xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

    1. Mục tiêu

    Khai thác tiềm năng, thúc đẩy hoạt động lý luận, phê bình, tạo điều kiện thuận lợi để các sách, chương trình phát thanh, truyền hình được hoàn thiện với chất lượng cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

    Nội dung tác phẩm lý luận, phê bình dự định nghiên cứu hướng tới những vấn đề lý luận văn nghệ cần quan tâm, những vấn đề thời sự đang đặt ra trong đời sống văn học, nghệ thuật, những tác phẩm, tác giả đang được dư luận xã hội chú ý.

    2. Đối tượng

    Hỗ trợ cho tác giả có bản thảo sách, chương trình phát thanh, truyền hình về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đang trong giai đoạn hoàn thiện, cần được hỗ trợ để đăng tải và in sách trong năm 2024.

    Không xét hỗ trợ đối với đề tài, đề cương đã công bố, đã nhận đầu tư, hỗ trợ từ tổ chức, đơn vị khác.

    Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản các năm 2020, 2021, 2022 hoặc chưa nhận hỗ trợ của Hội đồng cho đề cương tác phẩm các năm 2021, 2022, 2023.

    3. Thời gian, mức hỗ trợ

    Đối với công trình sẽ in thành sách, có 2 mức hỗ trợ là: 30.000.000 đồng và 20.000.000 đồng/công trình.

    Đối với tác phẩm là chương trình phát thanh, truyền hình, có 2 mức hỗ trợ là: 10.000.000 đồng và 15.000.000 đồng/tác phẩm.

    Thời gian dự kiến ký hợp đồng hỗ trợ: tháng 7/2024. Thời gian hoàn thiện bản thảo, thanh lý hợp đồng hỗ trợ: chậm nhất ngày 31/12/2024.

    4. Hồ sơ gồm:

    Đơn đề nghị hỗ trợ có chữ ký của tác giả, nêu rõ tên tác phẩm, loại hình (sách, chương trình), thời gian dự kiến hoàn thành bản thảo.

    Đề cương chi tiết: 02 bản.

    Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kèm thông tin liên hệ của tác giả xin gửi về Hội đồng trước ngày 15/4/2024 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Số 17 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 080.48913

Bình luận

    Chưa có bình luận